Južna interkonekcija za sigurno snabdijevanje BiH gasom

Projekt Južna interkonekcija predviđa izgradnju gasovoda u dužini od 180 kilometara, od čega je 160 u BiH

0
328
Ambasador Nelson: Projekat će osigurati sigurnost snabdijevanja gasom u BiH

USAID projekat Asistencije energetskom sektoru u BiH i kompanija BH-Gas, danas su najavili početak kampanje informisanja javnosti o projektu Južna interkonekcija ukupne vrijednosti 196 miliona KM, koji predviđa izgradnju gasovoda u dužini od 180 kilometara, od čega je 160 u BiH.
Ovim projektom povezat će se trenutni transportni gasovod BiH sa hrvatskim sistemom gasovoda na potezu Zagvozd–Imotski-Posušje–Novi Travnik, sa odvojkom za Mostar. Projekat će također osigurati sigurnost snabdijevanja gasom u BiH i omogućiti nove izvore snabdijevanja prirodnog gasa u BiH. Osim smanjenja emisija štetnih gasova u industriji i domaćinstvima dodatna korist od realizacije ovog projekta jeste privlačenje stranih investicija, kao i otvaranje mogućnosti za angažovanje domaćih kompanija i domaće radne snage.
“Ovaj projekt važan je za BiH jer će se povezivanjem na hrvatsku gasovodnu mrežu omogućiti diverzificirani izvor snabdijevanja prirodnim gasom, povećati sigurnost snabdijevanja i unaprijediti usklađivanje BiH sa obavezama EU Energetske zajednice. Sigurnost snabdijevanja i diverzifikacija izvora čine zemlju samostalnijom. I ne samo to, dostupnost i povećana upotreba prirodnog gasa imat će pozitivne utjecaje i na okoliš“, rekao je ambasador SAD u BiH Eric Nelson.
Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije BiH izrazio je zahvalnost USAID-u što je putem EBRD-a finansirao Studiju o uticaju na okoliš projekta Južna interkonekcija kao i USAID Projektu asistencije energetskom sektoru koji nam je pružio tehničku pomoć na izradi Zakona o južnoj interkonekciji. Dodao je da je Vlada Federacije na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona i uputila ga u Parlamentarnu proceduru.
O samom projektu Južne interkonekcije, opisu trase i planovima za njegovu realizaciju govorio je direktor BH-Gasa, Jasmin Salkić.
“Veoma smo sretni što smo ove godine uspješno okončali pregovore sa Srbijagasom i Gasprometom i obezbijedili dovoljne količine gasa za ovu sezonu za građane. Nadam se da su ovaj projekat Južne interkonekcije i pozitivna atmosfera signal da će sve strane uskoro pristupiti pregovorima i da će konačno doći do usvajanja prijeko potrebnog Državnog zakona o električnoj energiji i gasu kako bi se uredilo tržište kao i u zemljama regiona“, rekao je Salkić .