Koridor 5c: Traže se izvođači radova za tunel Prenj i dionice Mostar sjever – Mostar jug

0
2742
Tunel Prenj će biti dužine oko 10,5 km, istovremeno će se raditi dvije tunelske cijevi sa po dvije trake

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i JP Autoceste Federacije BiH objavili su obavijest o raspisivanju tendera za izgradnju dionica Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever dužine 35 kilometra te Mostar sjever – Mostar jug dužine 15 kilometara, čime je započeta procedura odabira izvođača za izgradnju ovih dionica.
Nabavka radova za izgradnju će se vršiti po principu Žutog FIDIC-a uz elemente Zelenog FIDIC-a kako bi se u progledu konačne cijene izgradnje rizik investitora smanjio na minimum.
Na cijeloj dionici od Ovčara do petlje Mostar jug će se graditi 10 mostova, 12 tunela i dvije petlje.
Najsloženiji građevinski poduhvat na ovoj dionici je tunel Prenj. Dužina tunela po Idejnom projektu iznosi 10,165 kilometar, što ga čini najdužim tunelom u regiji. Zbog velike dužine prilikom projektovanja i izgradnje, te kasnije eksploatacije tunela bit će nužno primjeniti posebne mjere sigurnosti u tunelima u skladu sa Direktivom 2004/54/EC.

JP Autoceste FBiH je kroz saradnju sa finansijskim institucijama za finansiranje izgradnje dionice Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever osiguralo ponudu za zajedničko finansiranje Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 600 miliona eura. Uz ovakav finansijski aranžman otvara se i mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva u iznosu do 120 miliona eura.
Također za dionicu Mostar sjever – Mostar jug je osiguralo ponudu za zajedničko finansiranje od strane konzorcija domaćih banaka i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 240 miliona eura, što otvara mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva iznosu do 12 miliona eura.