KS: Počela isplata socijalnih naknada za august

0
113
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputili su obavještenje da će danas početi isplata naknada za mjesec august korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.
U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.280.914,98 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad te za refundaciju ljekarskih pregleda.