Mercator Grupa lani povećala prihode za 1,6%, na 2,2 milijarde eura

Mercator Grupa je u 2021. godini ostvarila neto dobit od 3,9 miliona eura

0
95
Mercator Grupa i u 2021. sa rastom prihoda i EBITDA

Mercator Grupa je u 2021. godini ostvarila 2,2 milijarde eura prihoda i povećala ih za 1,6% u odnosu na 2020. godinu.
Mercator Grupa je ostvarila i pozitivan rast na nivou prihoda od osnovne djelatnosti uprkos posljedicama epidemioloških mjera u Sloveniji gdje Grupa ostvaruje skoro 60% svojih prihoda. Mercator Grupa je u 2021. godini zabilježila rast normalizovane EBITDA od 7,9%, koja je u 2021. godini iznosila 174,2 miliona eura.
Nizom aktivnosti i orijentacijom ka jednom od najvažnijih strateških ciljeva, Mercator Grupa dodatno je smanjila i svoju zaduženost. Odnos neto duga i normalizovane EBITDA iznosio je 4,8 puta, što znači da je nakon dugog niza poslovnih godina ovaj omjer pao ispod 5 puta.
Bez obzira na sva epidemiološka ograničenja u 2021. godini, Mercator grupa je zabilježila rast prihoda u svim segmentima, pri čemu je najznačajniji rast u osnovnoj djelatnosti. U Sloveniji je Grupa uspjela povećati prihode za 1,0% uprkos oštrim ograničenjima poslovanja, posebno u posljednjem kvartalu, i realnom padu cjelokupne maloprodajne aktivnosti u odnosu na 2020. U Srbiji su ukupni prihodi povećani za 1,8%, dok su prihodi od maloprodaje porasli za 1,9%. U Crnoj Gori prihodi su povećani za 11,3%, a u maloprodaji za 8,8%, dok su u Bosni i Hercegovini prihodi povećani za 1,1%, a u maloprodaji za 0,9%.
Grupa je zabilježila najveći rast prihoda u neosnovnim djelatnostima. Kompanija Mercator Emba d.o.o. je u 2021. godini povećala prihode za 10,9%, a u segmentu MTehnika je zabilježila rast prihoda od 6,9%. Ovi rezultati su takođe rezultat niza mjera koje je Grupacija uvela kako bi spriječila posljedice restriktivnih mjera koje su vlade usvojile kako bi obuzdale epidemiju 2021. godine.
»Strateški fokus Merkatora na dugoročnu saradnju sa lokalnim dobavljačima bit će i temelj razvoja čitavog lanca proizvodnje i prerade hrane u budućnosti. Ovo poslednje je dodatno potvrdila i energetska i sirovinska kriza sa kojom se suočavamo i koja će nastaviti da obilježava cijeli lanac vrijednosti od farmera do police«, istakao je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercatora.
Isključujući gubitke od revalorizacije investicionih nekretnina koji nisu rezultat redovnog poslovanja, Mercator Grupa je u 2021. godini ostvarila neto dobit od 3,9 miliona eura.