Mercator Grupa u 2018. poslovala s neto dobiti od 1,6 miliona eura

0
925
Mercator Grupa i u 2021. sa rastom prihoda i EBITDA

Mercator Grupa je u poslovnoj 2018. godini normalizovala bruto novčani tok iz operativnih aktivnosti i dostigla je 107,5 miliona eura, što je za 18,6% više u odnosu na 2017. godinu.
Za manje od dvije godine, Mecator Grupa je povećala svoj normalizovani EBITDA za 72,3% (u 2016. normalizovana EBITDA iznosila 62,4 eura). U poslovnoj 2018. godini, Mercator je ostvario neto prihod od prodaje od 2,18 milijarde eura i godinu priveo kraju, uz dobit od 1,6 miliona eura.
U 2018. godini, Mercator Grupa je ostvarila prihod od prodaje uvećan za 1,2% u odnosu na 2017. Naročito je prihod od maloprodaje, koja čini osnovu Mercatorovog poslovanja, porastao za 3,2%. Grupa je takođe značajno smanjila svoj finansijski dug u odnosu na prethodnu godinu, za 97 miliona eura.
Mercator Grupa je u toku 2018. godine nabavila robu u vrijednosti od 1,2 milijarde eura od lokalnih i regionalnih dobavljača, što je 70% ukupne nabavke. Na taj način je značajno doprinjela razvoju cjelokupnog lanca, od uzgoja do prerade, na svim tržištima svog poslovanja. Istovremeno, Mercator Grupa je u 2018. godini platila 173 miliona eura u porezima, doprinosima i drugim troškovima.
Jedan od preduslova za dugoročnu stabilnost i dugoročne mogućnosti za razvoj Mercator Grupe je njeno smanjivanje stepena zaduženosti.Razmjera između neto finansijskog duga i normalizovane EBITDA na kraju 2018. godine bila je 7,2, što znači da je smanjena za 24,2% u odnosu na 2017. godinu. Ono što je još važnije jeste da je u posljednje dvije godine smanjena na taj nivo sa 14,1.
Takođe bi trebalo istaći da efekti prodaje deset tržnih centara u Sloveniji na smanjenje duga još uvijek nisu uključeni u ovo umanjenje, budući da je transakcija Supernova tek završena u 2019. godini. Mercator je u 2018. godini nastavio sa intenzivnim pripremama za svoju najveću investiciju – novi logistički i distributivni centar u Ljubljani.
Na kraju 2018. godine je takođe objavio javni poziv za prijave za projektante zgrada, koji se trenutno nalazi u svojoj završnoj fazi.
Tokom 2018. godine investicije Mercator Grupe u nekretnine, postrojenja i opremu (CAPEX) iznosile su 29,9 miliona eura. Grupa je otvorila nove ili renovirala postojeće 122 prodavnice. Od ukupnog iznosa investicija, 56,7% iskorišteno je u Sloveniji i 43,3% iskorišteno je za investicije na međunarodnim tržištima.
Mercator Grupa će u 2019. godini nastaviti da slijedi svoju strategiju koja je već donijela pozitivne rezultate, saopćeno je.