MMF: Smanjiti fiskalne namete za preduzeća, reformirati razvojne banke u BiH

Izvršni odbor MMF-a zaključio konsultacije prema članu IV za 2017. godinu sa BiH. Između ostalog, od vlasti u BiH traži se da što prije donesu novi zakon o osiguranju bankarskih depozita

0
954
MMF odobrio 329 miliona eura hitne podrške BiH

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je 09.02.2018. godine zaključio konsultacije prema članu IV sa Bosnom i Hercegovinom, saopćeno je iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a u Sarajevu.
U izvještaju MMF-a se navodi da su makroekonomski uvjeti u BiH ostali stabilni te da je BiH u proteklim godinama ostvarila napredak u smanjivanju unutrašnjih i vanjskih debalansa, zahvaljujući opreznoj fiskalnoj poziciji i snažnom monetarnom uporištu koje je obezbijedio aranžman valutnog odbora.
Međutim, upozorava MMF, otvaranje novih radnih mjesta je bilo limitirano, nezaposlenost je ostala na visokom nivou, posebno među mladima a približavanje nivou dohotka u zemljama EU je zaustavljeno.
“Fiskalna stabilnost je održana, uglavnom kroz kontinuirano limitiranje tekuće potrošnje vlada. Napredak u pogledu unapređenja budžetske strukture je ograničen a reforme preduzeća u državnom vlasništvu nisu se odvijale kako je predviđeno. Iako je nivo tekuće potrošnje gledano u udjelu u BDP-u smanjen, kapitalna potrošnja nije rasla predviđenim tempom, u velikoj mjeri zbog finansijskih ograničenja. Vlasti su poduzele mjere za jačanje i očuvanje finansijske stabilnosti, uključujući kroz modernizaciju legislative bankarskog sektora i rješavanje slabosti banaka na koje su ukazale kontrole kvaliteta aktive”, navodi se u izvještaju MMF-a.
Dalje se ističe da su vlasti u BiH ostvarile određeni napredak u unapređenju poslovnog okruženja i funkcionisanja tržišta rada, dodajući da institucionalne slabosti te slaba pokrivenost i kvalitet javne infrastrukture i dalje ostaje ključni faktor koji podriva razvoj privatnog sektora i strana ulaganja.
Nedavno povećanje akciza na gorivo će olakšati provođenje ključnih infrastrukturnih projekata, ocjena je MMF-a.

Ocjena Izvršnog odbora

Izvršni direktori MMF-a se slažu sa porukom navedenom u ocjeni osoblja. Pohvalili su organe bh. vlasti za napredak ostvaren u okviru EFF-a koji doprinosi makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti. Međutim, direktori su istakli da su i dalje prisutni značajni izazovi i rizici.
Naglasili su da je snažna opredjeljenost u pogledu ciljeva programa od ključnog značaja za povećanja broja novih radnih mjesta, poticanje rasta i približavanje nivou dohotka u zemljama Evropske unije.
Direktori pozdravljaju ostvareni napredak u jačanju poslovnog okruženja i reformiranju tržišta rada. Istakli su potrebu za snažnijim reformama kako bi se riješile postojeće slabosti. Naglasili su da prioritet treba dati unapređenju materijalne infrastrukture, smanjenju fiskalnog i administrativnog opterećenja za preduzeća, daljim reformama tržišta rada i unapređenju upravljanja preduzećima u državnom vlasništvu i jačanja konkurentnosti.
Direktori su pozdravili napore koje organi vlasti ulažu da bi održali opreznu fiskalnu poziciju. Ohrabrio ih je plan povećanja javnih investicija, te su naglasili da fiskalna politika treba nastaviti da se fokusira na dalje smanjenje tekuće potrošnje i održivo povećanje kapitalnih ulaganja koja stimuliraju rast. Naglasili su važnost jačanja okvira za upravljanje javnim finansijama da bi se ublažili fiskalni rizici i složili se da su potrebne odlučne mjere da bi se riješio problem neizmirenih obaveza u javnom sektoru.
Direktori su pohvalili organe vlasti za napredak ostvaren u modernizaciji i usaglašavanju zakona u sektoru bankarstva. Naglasili su potrebu za kontinuiranim naporima u očuvanju finansijske stabilnosti i unapređenje regulatornog okvira. U tom kontekstu, direktori apeliraju da se što prije donese novi zakon o osiguranju depozita. Također su potcrtali potrebu reformiranja razvojnih banaka.

Izvori: Vlasti BiH i procjene i projekcije osoblja MMF-a