Neto dobit m:tela u devet mjeseci 34,3 miliona KM, pad za 0,9%

0
781
Prihodi Telekom Srpske (m:tel) u prvom polugodištu 2023. porasli 3,5%, na 231,78 miliona KM

Kompanija Telekom Srpske a.d. Banja Luka (m:tel) je nakon devet mjeseci 2020. godine na godišnjem nivou smanjila ukupne prihode, aktivu i kapital, kao i neto dobit.
Zaključno sa septembrom ove godine neto dobit Telekom Srpske iznosila je oko 34,35 miliona KM i za 0,9 posto ili za 323 hiljade KM je manja nego u istom periodu prošle godine kada je dobit m:tela iznosila 34,67 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz nekonsolidovanog finansijskog izvještaja ove kompanije za treći kvartal 2020. godine, čiji je većinski vlasnik Telekom Srbije, ukupni prihodi Telekom Srpske na kraju septembra 2020. iznosili su oko 311,17 miliona KM i za 1,2 posto ili za 3,88 miliona KM su manji u odnosu na isti period lani (315,06 miliona KM).
Istovremeno, za 1,3 posto ili za 3,6 miliona KM smanjeni su i ukupni rashodi Telekom Srpske, na 273,01 miliona KM sa 276,61 miliona KM.
Poslovna aktiva Telekom Srpske na kraju trećeg kvartala 2020. iznosila je oko 1,225 milijarde KM i za 21,58 miliona KM ili za 1,7 posto je manja nego na kraju 2019. godine kada je iznosila oko 1,247 milijarde KM.
U uporednom periodu kapital kompanije smanjen je za 9,23 miliona KM ili za 1,4 posto, na 672,66 miliona KM sa 681,89 miliona KM koliko je iznosio na kraju 2019. godine.