Novalić: Želimo finansijsko restrukturiranje zdravstvenih ustanova u FBiH

0
239
Novalić: Za uvećane boračke naknade u budžetu FBiH osigurano dodatnih 18,5 miliona KM

Premijer FBiH Fadil Novalić povukao je s dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.
Ovaj prijedlog zakona tretirao je prevashodno finansijsku konsolidaciju tri klinička centra čiji suosnivač je Federacija BiH.
“Predloženi tekst zakona je iz vremena prije pojave pandemije koronavirusa, odnosno iz 2018. godine, a od tada se situacija značajno promijenila. Planiramo unaprijediti neka rješenja i, po mogućnosti, otvoriti prostor da se ovim zakonom omogući finansijska konsolidacija kliničkih centara kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene usluge čiji je suosnivač Federacija BiH, ali i drugih javnih zdravstvenih ustanova. Smatramo da trebamo ići u cjelokupno finansijsko restrukturiranje zdravstvenog sektora u FBiH”, izjavio je premijer Novalić.
On je dodao da Vlada FBiH nastavlja finansijski pomagati kliničke centre i zdravstveni sektor u Federaciji BiH, bez obzira na ovaj prijedlog zakona.
“Mi smo to jasno pokazali od početka pandemije. Podsjećam, u 2020. godini za tri klinička centra u FBiH izdvojeno je 40 miliona KM, a u ovoj godini za pomoć zdravstvenim ustanovama u FBiH osigurano je čak 60 miliona KM, od kojih je 42 miliona KM dato za tri klinička centra.
Upravo je pandemija pokazala značaj zdravstvenih ustanova i primarnog i sekundarne zdravstvene zaštite koje su paralelno s kliničkim centrima podnijele veliki teret. Želimo sveobuhvatno rješenje i ravnomjerno ulaganje u zdravstvo u cijeloj Federaciji BiH”, poručio je federalni premijer Novalić.