Od danas u funkciji zvanični portal SDG indikatora za BiH

0
329
Na SDG portalu bit će ažurirani podaci o globalnim SDG indikatorima za BiH

Od danas i BiH ima zvanični SDG portal za koordinaciju aktivnosti razvoja, proizvodnje i diseminacije indikatora održivog razvoja, na kojem će kontinuiranom svim korisnicima, biti na raspolaganju ažurirani podaci o statusu globalnih SDG indikatora za Bosnu i Hercegovinu https://sdg.bhas.gov.ba/
SDG portal je kreirala i dalje će ga održavati Agencija za statistiku BiH. Tim povodom, vršiteljica dužnosti direktora Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić je kazala da je Bosna i Hercegovina, kao jedna od 170 zemalja, članica Ujedinjenih naroda, posvećena realizaciji globalnih ciljeva iz UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine, a da Agencija za statistiku BiH ima ključnu ulogu u razvoju, proizvodnji i diseminaciji kvalitetnih i međunarodno usporedivih indikatora za mjerenje napretka u svakoj od definiranih oblasti u našoj zemlji.
Da bi omogućila svim korisnicima pristup ažuriranim podacima o statusu SDG indikatora za BiH, Ćužić ističe da je Agencija za statistiku BiH, uz tehničku podršku Ekonomskoe komisije Ujedinjenih naroda za Evropu (UNECE), razvila portal indikatora održivog razvoja.
Vesna Ćužić je još naglasila da će, budući da su proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i provođenje Agende za održivi razvoj do 2030, komplementarni procesi koji se uzajamno jačaju, ovaj projekt takođe doprinositi i razvoju i unapređenju zvanične statistike BiH.