Odobren prijem 34 radnika na određeno vrijeme u RMU Ðurdevik

0
260
Prijemom 34 radnika na određeno vrijeme neće biti povećan ukupan broj radnika u RMU Ðurdevik

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Ðurdevik d.o.o. Ðurdevik, koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo.
Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 34 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci u ovom rudniku. Navedeno je da prijemom 34 radnika na određeno vrijeme neće doći do povećanja ukupnog broja radnika u RMU Ðurdevik, jer su na radnim mjestima za koje se traži prijem trenutno zaposleni radnici kojima ističe rad na određeno radno vrijeme.
Riječ je o jednom inžinjeru tehnološkog procesa za površinski kop (PK), jednom vozaču damper kamiona na PK, četiri rukovaoca bagera na PK, četiri rukovaoca bušilice na PK, šest pomoćnika rukovaoca bagera na PK, jednom pomoćniku rukovaoca bušilice na PK, po jednom inžinjeru tehnološkog procesa za jamu, inžinjeru elektroodržavanja za jamu i inžinjeru elektroodržavanja za slabu struju za jamu, dva rudara podzemnog kopa na pripremi i dobijanju uglja, tri pomoćna rudara na pripremi i dobijanju uglja u jami, jednom rudarskom radniku – utovaraču na pripremi i dobljanju uglja u jami, pet rudarskih radnika – utovarivača na transportu u jami, dva rudarska radnika utovarivača na održavanju u jami, te jednom ekonomisti za javne nabavke u direkciji ovog društva.