Rekić smijenjen, Hebibović imenovan za v.d. direktora TRZ Hadžići

0
766
Tehničko-remontni zavod Hadžići

Vlada FBiH danas je dala saglasnost Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Muhidina Dautovića (izvršni tehnički direktor) i Halida Škrijelja (izvršni direktor zajedničkih službi) za vršioce dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići Vlada je, također, dala i prethodne saglasnosti za razrješenje Mehe Rekića dužnosti ovog direktora privrednog društva, zbog gubitka povjerenja i podnošenja ostavke, kao i za imenovanje Isme Hebibovića za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 12 mjeseci.
Prethodne saglasnosti date su i Skupštini Konfekcije Borac d.d. Travnik za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, a zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje na ove pozicije, na period od četiri godine, Ifeta Halepa i Senada Zekića.
Skupštini privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Amera Kape, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodnu saglasnost dala je i za imenovanje na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić.