Perspektive u rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

0
169
Udruženje 'Ruka podrške' organizovalo radionicu o inkluziji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Rezolucijom 47/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1992. godine ustanovljen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovaj dan obilježava se 3. decembra s ciljem poboljšanja razumijevanja problema invaliditeta i mobilisanja podrške za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba s invaliditetom.
Ovim povodom, Udruženje invalidnih i bolesnih osoba ‘Ruka podrške’ organizovalo je u subotu radionicu pod nazivom ‘Perspektiva u rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom’.
“Obzirom da smo u svakodnevnom kontaktu sa osobama sa invaliditetom, sa punom odgovornošću možemo reći da ove osobe mogu, trebaju i žele da žive potpuno ravnopravno sa ostatkom našeg društva”, izjavio je Almir Išerić, predsjednik Udruženja ‘Ruka podrške’, te dodao kako, bez obzira na ugroženost prava osoba sa invaliditetom u našoj državi, postoje ogromne mogućnosti i perpektiva za potpunu inkluziju ove kategorije u svakodnevni život, a posebno kada je u pitanju zapošljavanje.
Radionici su prisustvovali predstavnici javnih ustanova, organizacija invalidnih osoba iz cijele Bosne i Hercgovine, kao i mnogobrojni preduzetnici, među kojima su oni čije kompanije su već zaštitne radionice za osobe sa invaliditetom, ali i oni koji imaju želju i volju da zapošljavaju pripadnike ove kategorije stanovništva.
Ispred Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prezentaciju rada ove instuticije održao je Risto Nišić, koji je i sam osoba sa invaliditetom.
“Iznimno mi je drago vidjeti ovoliki odziv i interesovanje, kako predstavnika osoba sa invaliditetom, tako i potencijalnih poslodavaca, koji su nam se danas pridružili, te postavljali pitanja o mogućnostima saradnje sa Fondom”, poručio je Nišić, koji je odgovarao na mnogobrojna pitanja učesnika radionice, ali i pozvao sve zainteresovane poslodavce da se obrate Fondu za sve informacije i svaki vid pomoći pri apliciranju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali i prilagodbe poslovanja za zapošljavanje pripadnika ove skupine stanovništva.
Udruženje invalidnih i bolesnih osoba ‘Ruka podrške’ osnovano je prije šest godina i broji preko 200 članova: osoba sa invaliditetom, djece sa poteškoćama u razvoju, teže oboljelih osoba, te starih i nemoćnih osoba. Pored svojih svakodnevnih aktivnosti koje za cilj imaju olakšavanje životnih uslova svojih članova, Udruženje aktivno posreduje u zapošljavanju svih radno sposobnih članova, kao i ostalih osoba sa invaliditetom, te su do sada, u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaposlili 53 osobe u više od 10 različitih kompanija.
Radionica ‘Perpektiva u rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom’ organizovana je u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uz podršku BH Telecoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te kompanija Paja Taxi i HP Oil Sarajevo.