Podrška javnosti je ključ uspjeha borbe protiv korupcije

0
253
Pritisak javnosti važan je u borbi protiv korupcije, rečeno je na Masterclassu pod nazivom 'Od šutnje do akcije'

Građani su važni saveznici institucija, nevladinog sektora i medija u borbi protiv korupcije. Zagovaračke kampanje koje se provode putem informativno-edukativnih aktivnosti, predstavljaju kreativne i konstruktivne alate za motivisanje i angažovanje građanau cilju suprotstavljanja korupciji.
Ovo je rečeno je na današnjem Masterclassu pod nazivom ‘From silence to action’ (Od šutnje do akcije), kojeg je za predstavnike institucija, medija i NVO, organizirao Sekretarijat Regionalne Anti-korupcijske inicijative (RAI) u saradnji sa komunikacijskom agencijom Via Media.
Angažovanje šire javnosti, a posebno mladih, kao i pritisak javnosti važni su saveznici u sveobuhvatnoj borbi protiv korupcije.
“Saradnja između medija, civilnog društva i službenika u javnim institucijama je ključna za podizanje svijesti javnosti o štetnosti korupcije”, rekao je Mark Worth, RAI-ev ekspert za prava prijavitelja korupcije.
“Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta definiranih u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Podrška javnosti je ključ uspjeha borbe protiv korupcije. Ona je posebno važna u odnosu na prijavitelje korupcije i njihove zaštite. Rezultati istraživanja EU pokazali su da skoro polovina građana ne zna kome trebaju prijaviti korupciju, a samo 15% građana zna za pravila o zaštiti prijavitelja korupcije u njihovoj zemlji. Slični rezultati istraživanja mogu se naći u BiH i regionu. Kako bi promijenili ovo stanje, EU je 2019. usvojila Direktivu o zaštiti prijavitelja korupcije i od tada podržava napore, poput današnjeg događaja, da informira i educira javnost o njihovoj ulozi u borbi protiv korupcije i pravima koja uživaju“, rekao je Enrico Visentin, voditelj programa u Delegaciji EU u BiH.
“Jedan od najefikasnijih alata za privlačenje pažnje šire javnosti, u kontekstu javnih, zagovaračkih kampanja, su kreativne kampanje, koje upućuju na problem, koji se tretira kampanjom, iz sasvim neočekivanog ugla. Takve kampanje imaju moć da se izbore za trenutak pažnje, da informišu i probude javnost“, istakla je Elma Kadrić strateški planer u agenciji Via Media govoreći o važnosti upoznavanja javnosti sa antikorupcijskim inicijativama putem uspješnih medijskih kampanja koje u konačnici mogu motivirati društvo na djelovanje protiv korupcije.
Masterclass ‘From silence to action’ je reliziran u okviru projekta ‘Prekinimo šutnju: Unapređenje politika i kulture prijavljivanja korupcije od strane zviždača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji’, koji finansira Evropska Unija. Opći cilj projekta je jačanje otpornosti društava Zapadnog Balkana i Moldavije kao i njihovih administracija na korupciju. Nakon Sarajeva, ova radionica biće održana i u Beogradu 09.06.2022. godine.