Podrška Wiener osiguranja u promociji kulture čitanja: Dan za knjigu na Trgu Krajine

0
733
Banja Luka: Podrška uposlenika Wiener osiguranje inicijativi 'Dan za knjigu'

Wiener osiguranje VIG i ove godine na nivou kompanije provodi Social Active Day u sklopu kojeg uposlenici imaju priliku da djeluju društveno-odgovorno i daju svoj doprinos zajednici.
Social Active Day je inicijativa Vienna Insurance Grupe koja se provodi u svim zemljama, članicama VIG-a, a zamišljena je kao program korporativnog volontiranja koji podrazumijeva lični angažman uposlenika u aktivnostima koje njeguju osjećaj pripadnosti zajednici, a samim tim i kolektivu kompanije. Na nivou Grupacije, uposlenici VIG-a do sada su darovali preko 4.400 radnih dana šireći pozitivnu energiju i pružajući pažnju onima kojima je najpotrebnija.
Ove godine, uposlenici Wiener osiguranje VIG okupili su se oko inicijative ‘Dan za knjigu’ koja traje do 25. septembra 2020. godine. Naime, uočeno je da mnoge škole u BiH imaju nedovoljan broj knjiga redovne lektire. Iz tog razloga, uposlenici će u toku mjeseca septembra pokloniti određeni broj naslova obavezne školske lektire za bh. osnovce i srednjoškolce, kako bi obogatili fond školske biblioteke i ujedno istakli važnost kulture čitanja.
Ujedinjeni u ideji podsticanja kulture čitanja, Wiener osiguranje VIG prepoznao je vrijednosti kampanje ‘Čitajmo zajedno’ koju provodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iako živimo u eri digitalizacije, knjiga je i dalje nešto što je neprevaziđeno i neophodno za obrazovanje naših mladih. Sa ciljem da podstaknu učešće i drugih kompanija i institucija u afirmaciji kulture čitanja, organizovan je događaj održan u Banja Luci, na trgu Krajine, kao prva zajednička aktivnost ove dvije institucije.
Događaj koji je organizovan poštujući epidemiološke upute nadležnih institucija, okupio je nekolicinu uposlenika Wiener osiguranja VIG i predstavnike Ministartsva prosvjete i kulture RS koji su se, čitajući individualno, podsjetili na najdraže odlomke omiljenih knjiga.
“Kampanja ‘Čitajmo zajedno’ Ministarstva prosvjete i kulture RS jako je važna za afirmaciju kulture čitanja. Drago mi je da smo se kao kompanija i kolektiv priključili ovoj kampanji i veoma sam ponosan na sve kolegice i kolege koji će dati svoj doprinos ovoj kampanji i našem Social Active Day-u kroz darivanje knjiga školskim bibliotekama širom naše zemlje“, istakao je Borislav Doder, generalni direktor Wiener osiguranja VIG.
Tanja Đaković, pomoćnica Ministra prosvjete i kulture RS naglasila je značaj kampanje ‘Čitajmo zajedno’ i sinergije institucija kulture i poslovne zajednice.
“Izuzetno je zadovoljstvo što je vrijednost ove kampanje prepoznala i kompanija Wiener osiguranje na način da su se zaposleni u ovoj kompaniji aktivno uključili i kupovinom odabranih naslova školske lektire podržali, ovu, izuzetno značajnu akciju. Ulaganje i podrška kulturi je važan vid društveno odgovornog poslovanja. Stoga vjerujemo da će svojim primjerom Wiener osiguranje podstaći i druge kompanije da podijele taj osjećaj odgovornosti za razvoj kulture i društveni napredak zajednice u cjelini“, kazala je Tanja Đaković.
Tokom mjeseca septembra planiran je nastavak zajedničkih aktivnosti Wiener osiguranja VIG i Ministarstva prosvjete i kulture RS u cilju aktivne promocije pravih vrijednosti društva – čitanja i književnosti, koje nam omogućavaju znanja i vještine potrebne za uspjeh u digitalnom svijetu u kojem živimo.