Pojačati kontrolu granica BiH zbog ulaska imigranata

0
655
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u vezi s povećanim prilivom migranata te naglasilo da su aktivnosti usmjerene na jačanje kontrole granice prema istočnim susjedima BiH.
Aktivnosti će biti pojačane i u narednom periodu na fizičkom zaprečavanju nelegalnih prijelaza uz granicu prema istočnim susjedima, uz dodatni angažman policajaca koji će pomagati Graničnoj policiji BiH.
Nakon odvojenih sastanaka ministra vanjskih poslova BiH s kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore očekuje se unapređenje saradnje u provođenju Sporazuma o readmisiji, tim prije što se bezvizni režim između Srbije i Irana zloupotrebljava i utječe na povećani ulazak migranata u BiH.
Naglašena je važnost dosljedne primjene Sporazuma o readmisiji te zakona BiH, u prvom redu o strancima i azilu.
Intenzivirane su aktivnosti da se migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno prebace u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja koji će zadovoljavati standarde Evropske unije. Paralelno sa ovim aktivnostima Međunarodna organizacija za migracije s međunarodnim partnerima završava osposobljavanje objekta hotela Sedra, za smještaj migranata, naročito žena i djece u Unsko-sanskom kantonu.
Ministarstvo finansija i trezora nema informacija o pristigloj međunarodnoj pomoći, koja se u vezi s migrantskom situacijom upućuje u BiH. Od Evropske komisije se očekuje šest miliona eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za BiH za finansiranje pomoći našoj zemlji u pogledu migracija.
Kontinuirano se vode razgovori s predstavnicima nadležnih međunarodnih organizacija i Evropskom komisijom za rješavanje pitanja troškova ishrane i osiguranja primarne zdravstvene zaštite migranata. Prema ovoj informaciji u periodu od 1. januara do 19. jula ove godine, Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.931 ilegalni migranat. Istovremeno je 8.227 migranata iskazalo namjeru za podnošenje azila, dok je 691 osoba podnijela zahtjev za azil. Granična policija BiH u periodu od 6. do 19. jula ove godine evidentirala je 1.148 nezakonitih migranata.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here