Poljoprivrednici u FBiH dobiće bez naknade 1,4 miliona litara dizela

0
291
Poljoprivrednicima je osim poticajnih sredstava bitna i redovnost isplata u vrijeme proljetne sjetve

Vlada Federacije BiH je danas, na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, donijela Odluku o davanju na trajno korištenje bez naknade dizel gorivo u količini od 1,4 miliona litara iz postojećih zaliha federalnih robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima (50 litara goriva po hektaru) u Federaciji BiH, a prema zvaničnim spiskovima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i kantonalnih vlada, radi hitne intervencije izazvane rastom cijena energenata na tržištu FBiH.
Ovu podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji su u prošloj godini ostvarili podršku po hektaru obradive površine na federalnom ili kantonalnom nivou, a koji su ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata, te prijavili proizvodnju u 2022. godini.
Maksimalan iznos podrške ne može biti veći od one ostvarene za broj hektara obrađene površine u 2021. godini. Sredstva neophodna za realizaciju ove odluke bit će osigurana iz tekuće rezerve Vlade FBiH.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH. Federalna direkcija robnih rezervi zadužena je da provede potrebne procedure i izvrši podjelu dizel goriva poljoprivrednim proizvođačima.