Poreska uprava RS: U prvom kvartalu napaćeno 754 miliona KM javnih prihoda, rast 9%

0
455
Poreska uprava RS: Naplata prihoda u prvom kvartalu veća za oko 70 miliona KM

Naplata javnih prihoda u Republici Srpskoj nastavila je stabilan rast i u ovoj godini, pa je tako u prvom kvartalu Poreska uprava RS prikupila ukupno 754 miliona KM, što je za devet posto ili 69,6 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.
Ovako značajan procentualni rast naplate javnih prihoda u prva tri mjeseca ove godine direktan je pokazatelj da je Poreska uprava RS i u ovoj godini zadržala pozitivne trendove u naplati, čak i pored toga što je povećan neoporezivi dio plate, te je umanjena i ukinuta naplata određenih taksi, ali i smanjena stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, čime se RS odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika, saopćeno je iz Poreske uprave RS.
Direktni porezi su u prvom kvartalu ove godine naplaćeni u iznosu od 194,2 miliona KM, što je za čak 28 procenata ili 43,1 miliona KM više nego u istom periodu prehodne godine. Najveći rast ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 129,7 miliona KM, što je za 40,9 miliona KM ili čak 46% više nego u prva tri mjeseca prethodne godine.
Iz PU RS pojašnjavaju da su u prošloj godini prolongirani rokovi plaćanja ovog poreza do 30. juna ili do kraja godine, u ratama, što je za posljedicu imalo manju naplatu u prvom kvartalu prošle godine.
Takođe, rast naplate bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 58,2 miliona KM, što je za 5% više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine i dodatno potvrđuje rast privrednih aktivnosti i broja zaposlenih u Republici Srpskoj.
Doprinosi su u periodu januar-mart ove godine naplaćeni u iznosu od 444,4 miliona KM, što je za 25,9 miliona KM ili 6% više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 posto.
Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 115,4 miliona KM, što je za 1% više u odnosu na prva tri mjeseca 2021. godine, uz rast naplate prihoda od taksi i naknada, kazni, ali i naknada za priređivanje igara na sreću.
Kada je u pitanju samo mart ove godine, naplata javnih prihoda je iznosila 325,2 miliona KM, što je za 52,1 miliona KM više nego u istom mjesecu prošle godine, te je zabilježen rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa, te kod ostalih javnih prihoda, saopćeno je iz Poreske uprave RS.