Porezna uprava FBiH neće imati nadležnost u kontroli platnog prometa

0
499
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i po skraćenoj proceduri usvajanja Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Primarni cilj izmjena i dopuna ovog zakona je usuglašavanje njegovih normi sa Zakonom o unutarnjem platnom prometu, Zakona o prekršajima i Zakonom o plaćama i naknadama u organima Vlasti FBiH.
Jedna od novina je brisanje prekršajnih odredaba u važećem zakonu koje se odnose na sudionike u platnom prometu – banke, jer je to propisano odredbama Zakona o unutarnjem platnom prometu. S obzirom da su ovim zakonom uređeni isti prekršaji, a da je propis o unutarnjem platnom prometu lex specialis, novopredloženo je rješenje da Porezna uprava više nema nadležnost u kontroli platnog prometa, jer postoji kolizija propisa.
Federalna vlada je utvrdila i Nacrt zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, kako bi njegove odredbe bile usuglašene sa odlukama Ustavnog suda BiH iz 2010., 2017. i 2020. godine, zatim zaključkom Dama naroda Parlamenta FBiH iz 2016. godine, kao i zaključkom Vlade FBiH iz 2019. godine.
Ovaj nacrt sadrži odredbe Prijedloga zakona u izmjenama i dopunama zakona o izvrsnom postupku koji je Vlada FBiH utvrdila na 152. sjednici održanoj 24.7.2018. godine, a koji je povukla zaključkom od 9.5.2019. godine, kao i odredbe sadržane u Prijedlogu izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku koje je dostavilo Visokog sudbeno i tužilteljsko vijeće BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH.