Potpisan Memorandum o saradnji u cilju pomoći najugroženijem stanovništvu u BiH

0
436
Pomoć se sastoji od 2.280 paketa prehrambenih namirnica za ugrožene kategorije stanovništva u BiH

Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Rajko Lazić i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović danas su potpisali Memorandum o saradnji s ciljem poboljšanja saradnje na planu pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u našoj zemlji.
Primarni cilj potpisivanja Memoranduma je provedba Interventnih mjera pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u BiH u doba pandemije Covid-19, ali i budućim zajedničkim aktivnostima Ministarstva, Crvenog krsta/križa BiH i partnerskih organizacija.
Interventne mjere odnose se na pomoć najugroženijim kategorijama stanovnika koji se bez pomoći institucija i partnerskih organizacija sami ne mogu izboriti sa izazovima krize izazvane pandemijom. Mjere se odnose na najugroženije povratnike i raseljene osobe, korisnike javnih kuhinja, stanare kolektivnih centara, djecu, osobe sa invaliditetom i stare osobe smještene u ustanovama, romske zajednice, izbjeglice i readmisirane osobe, te žrtve nasilja u porodici.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je predložene mjere uputilo Koodinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje te brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama.
Lazić i Mahmutović su zaključili kako je neophodno osigurati kvalitetnu koordinaciju aktivnosti i donatore usmjeriti na najugroženije kategorije stanovnika uz osiguranje maksimalne transparentnosti donacija i realiziranih aktivnosti.