Potpisan ugovor o finansiranju izgradnje novih dionica na Koridoru 5c

0
745
Potpisan Ugovor o finansiranju novih dionica na Koridoru 5c u vrijednosti 180 miliona eura

Ugovor o zajmu za izgradnju dionice na Koridoru 5c vrijedan 180 miliona eura, zaključen je 12. septembra ove godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a korisnik sredstava je JP Autoceste FBiH.
Sredstva su namijenjena za izgradnju dionice autoceste po međunarodnim standardima dužine oko 5,5 km između Poprikuše i Nemile, izgradnje dionice tunela na autocesti po međunarodnim standardima, dužine 2 km, tunel Ivan, te izgradnju dionice autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.
Ugovora o podršci projekta između FBiH i EBRD-a su potpisali predsjednik FBiH Marinko Čavara i direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Ian Brown. Također Ugovor o implementaciji projekta za finansiranje novih dionica na Koridoru 5c potpisali su direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić i direktor Ureda EBRD-a Ian Brown.
Zajam je podijeljen u dvije tranše za izgradnju dionica autoceste na Koridoru 5c i to tranša A u iznosu od 120 miliona eura za dionice Poprikuše – Nemila i Tunel Ivan i tranša B u iznosu od 60 miliona eura za dionicu Mostar Jug – Kvanj.
Rok otplate zajma je jedanaest godina, uz četverogodišnji grace period, te datumima plaćanja glavnice i kamata 31. marta i 30. septembra svake godine.
Ovaj kreditni aranžman prate značajna grant sredstva Evropske unije u iznosu 11,8 miliona eura namijenjenih za izgradnju tunela Ivan.
JP Autoceste FBiH je 20. augusta ove godine za dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2: tunel Ivan i Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Poprikuša – Nemila objavilo tendere za radove, nadzor i tehničku pomoć. Rok za predaju aplikacija za radove za dionicu Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2: tunel Ivan je 04.10.2018. godine, dok je za dionicu Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Poprikuša – Nemila 1.11.2018. godine, saopćeno je iz Autocesta FBiH.