Potpisan ugovor za izradu studije izvodljivosti izgradnje tramvajske pruge do Šipa i Dobrinje

0
198
Potpisan ugovor o izradi studije izvodljivosti izgradnje tramvajske pruge Nedžarići - Dobrinja i Željeznička stanica - Šip

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta danas je potpisao ugovor za izradu studije izvodljivosti izgradnje nove tramvajske pruge na relaciji Nedžarići – Dobrinja i Željeznička stanica – Šip.
Studiju će izraditi Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo i Društvo za projektovanje i građenje PPG d.o.o. Sarajevo.
Ministarstvo saobraćaja KS na ovaj način, pored postojećih projekata, otvara mogućnosti dodatnog unapređenja javnog prevoza i širenja tramvajske pruge prema Šipu sa jedne i Dobrinji sa druge strane.
Procedura javne nabavke provedena je u skladu sa pravilima i politikama Evropske investicione banke.