Pozitivni rezultati ProCredit Bank BiH u prvom kvartalu

ProCredit Bank je za svoje klijente obezbjedila oko 300 miliona KM garantnih linija, a nakon prvog kvartala na raspolaganju za daljnje finansiranje je ostalo oko 132 miliona KM

0
3162
Uprava ProCredit Bank - Edin Hrnjica (D), Amel Agić i Amir Salkanović - zadovoljna je postignutim rezultatima

ProCredit Bank BiH poslovala je pozitivno u prvom kvartalu 2018. godine. Nakon gubitka ostvarenog u prošloj godini, pozitivni rezultati poslovanja u prvom kvartalu ove godine potvrda su ispravnosti investicija u transformaciju poslovanja koje je je banka imala u 2017. godini, saopćeno je iz ProCredit Bank BiH.
Ovo je rezultat investicijskog ciklusa usmjernog na digitalizaciju i poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, a što je omogućilo nastavak rasta i razvoja, te jačanja kvaliteta kreditnog portfolija banke. Bitno je istaći da primjenom istog modela transformacije poslovanja sve ProCredit banke u zemljama okruženja također bilježe konstantan rast kreditnog portfolia.
“Plasirali smo 76 miliona KM preduzećima u SME segmentu (mala i srednja preduzeća) sa kreditima preko 100.000 KM, te ostvarili rast od 4,5%. Također, 23% portfolija investicijskih anuitetnih kredita čine krediti za zelene investicije (ulaganja u ekološki isplative projekte i mehanizaciju), a iskazano u iznosu radi se o 50 miliona KM. U tom smo segmentu rasli dva miliona KM, i ovdje bilježimo konstantan rast”, navodi
se u saopćenju ProCredit Bank BiH.
Green portfolio (portfolio kredita sa ekološkom komponentom) sa prvim kvartalom činio je oko 14% ukupnog kreditnog portfolija.
Sa krajem marta ukupan SME portfolio iznosio je 366 miliona KM. Nivo automatizacije, a radi se o transakcijama koje se obavljaju elektronskim kanalima, odnosno u Zonama 24/7 te putem e-B@nkinga, iznosio je 97%.
Iz ProCredit Bank BiH navode da su investicije i transformacija u protekloj godini, koje su bile razlogom negativnog poslovanja u 2017, dale odlične rezultate. Banka ostaje posvećena razvoju bh. privrede sa fokusom na segment malih i srednjih preduzeća, kao pokretača procesa razvoja, jačanja izvoza, i kreatora stabilnih radnih mjesta, ali i konkurentnih i spremnih za izazove ulaska BiH u članstvo EU.
“ProCredit Bank će ostati pouzdan partner bh. privrede i u budućnosti što dokazujemo i konstantnim trudom da domaćim kompanijama obezbijedimo pristup jeftinijim sredstvima za unapređenje poslovanja. Za naše klijente obezbjedili smo oko 300 miliona KM garantnih linija. Nakon prvog kvartala na raspolaganju za daljnje finansiranje je ostalo oko 132 miliona KM”, kazao je Amel Agić, član uprave ProCredit Bank.
Također, u segmentu poslovanja sa fizičkim licima bitno je istaći da je ProCredit Bank početkom marta ove godine plasirala liniju stambenih kredita za fizička lica sa do sada odobrenim kreditima u iznosu od oko 1,4 miliona KM, te da se do kraja aprila očekuje odobrenje kredita u iznosu od 1,5 miliona KM.
Osim toga, u 2017. godini investirano je u razvoj web platforme za rad sa fizičkim licima www.procreditbank-direct.com u koju je primjenom inovacija uključena jedinstvena ponuda po kojoj se za 10 KM dobija tekući račun, štedni račun, internet bankarstvo, debitna kartica, e-mail izvodi, i obavljanje 20 plaćanja u zemlji bez ikakvih provizija.
Kao prva banka u Bosni i Hercegovini, ProCredit Bank je ušla i u proces digitalne transformacije, nastojeći konstantno svojim klijentima olakšati obavljanje bankarskih transakcija. Pored mašina koje omogućavaju polog kovanica, uloženo je i u nabavku bankomata koji klijentima omogućavaju da izvrše polog i isplatu novčanica u eurima.
U cilju pojednostavljenja dostupnosti i funkcionalnosti bankarstva, investirano je i u razvoj mobilnog bankarstva, sa opcijom da korisnik potpuno samostalno blokira i odblokira svoju debitnu karticu te izmijeni dnevni limit svoje kartice, i niz drugih opcija. Na ovaj način, ProCredit Bank pruža još jednu mogućnost klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama.
______________
ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije.