Pozitivni učinci odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa: Ostvaren je prihod veći od 1,1 milijarde KM

0
247
VMBiH donijelo je 11 odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o primjeni i učincima Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2022. godine.
Od stupanja na snagu Zakona o carinskoj tarifi, Vijeće ministara BiH je donijelo 11 odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.
Robe koje su obuhvaćene ovim odlukama su materijali i sirovine – repromaterijali koje koriste domaći proizvođači u vlastitoj proizvodnji, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda, što je temeljni kriterij za uvrštavanje na popis roba koji se utvrđuje svake godine.
Ovim odlukama je omogućeno povoljnije i konkurentnije poslovanje privrednih subjekata iz područja tekstilne i industrije kože i obuće, kemijske, metalske i elektroindustrije, kao i grafičke, prehrambene, drvoprerađivačke i industrije namještaja.
U Izvještaju se navodi da je primjena Odluke polučila mnoge pozitivne učinke u smislu ulaganja, povećanja broja uposlenih, cjenovne konkurentnosti, povećanja opsega proizvodnje i izvoza, te drugih ekonomskih pokazatelja.
Podaci korisnika Odluke pokazuju kako je njezina primjena rezultirala s 1.176 novouposlenih djelatnika, ulaganja su dostigla iznos od oko 105.557.000 KM, a ostvaren je prihod od najmanje 1.148.583,892 KM. Rast prihoda firmi je iznosio najmanje 335.424.036,40 KM, a većina je imala rast broja uposlenih, proizvodnje, prihoda i izvoza.
Osim smanjenja troškova repromaterijala, primjena Odluke je utjecala na diversifikaciju lanaca opskrbe i osiguravanje stabilnosti poslovanja uz jednake uvjete opskrbe iz zemalja s kojima BiH nema potpisan ugovor o slobodnoj trgovini.