Predstavljanje Informacionog sistema i web portala poslovnih zona u FBiH

0
1018
Projekat će imati jedinstvenu informacionu bazu poslovnih zona u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će 26. septembra u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu održati javnu promociju projekta ‘Izrada informacionog sistema s web portalom poslovnih zona u Federaciji BiH’.
Riječ je o potpuno inovativnom projektu koji će imati jedinstvenu informacionu bazu poslovnih zona u Federaciji BiH. Na ovaj način će na jednom mjestu biti sakupljane sve relevantne informacije o trenutnim i budućim poduzetničkim zonama, te tako unaprijeđeni procesi i pružane informacije nadležnim institucijama, upraviteljima poslovnih zona, te omogućena izrada sveobuhvatnih analiza stanja i lakše i bolje planiranje razvoja poslovnih zona.
Novi informacioni sistem će omogućiti i kvalitetniju prezentaciju poslovnih potencijala lokalnih zajednica, te potencijalnim investitorima pružiti detaljniji uvid u raspoložive kapacitete i pogodnosti u poslovanju, koje bi mogli ostvariti u svakoj lokalnoj upravi u Federaciji BiH.
Razvoj poslovne infrastrukture je jedan od strateških pravaca djelovanja resornog ministarstva, jer s dobro razvijenom mrežom poslovne infrastrukture se stvaraju prijeko potrebni uslovi za brži ekonomski razvoj svake države.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ovaj projekat realizuje uz pomoć USAID-a u BiH, koji ga finasnira, a provodi se u saradnji sa CRS-om, te UNDP-om u BiH.