Prijavite se za projekt EU4AGRI: 3,2 miliona KM za podršku investicijama u poljoprivredi

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji s EU4AGRI organizuje 22. aprila promociju javnog poziva vrijednog 3,2 miliona KM

0
390
Prijave se mogu podnijeti od 5. maja dok je krajnji rok 7. juni 2022. godine

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, u saradnji s EU4AGRI, organizuje promociju javnog poziva, 3,2 miliona KM za podršku investicijama u preradi i marketingu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Promocija će se održati 22. aprila 2022. godine, s početkom u 10 sati u sali Općine Centar.
U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona KM za podršku investicijama u preradi i marketingu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, i to u okviru sektora prerade voća, gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, povrća, mlijeka, mesa, jaja i žitarica, te prerade i konzerviranja ribe.
Sredstva podrške po jednoj prijavi iznose od 30.000 KM do 350.000 KM, bez PDV-a, i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova. Maksimalan iznos tražene finansijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje je isključivo novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.
Prijave će se moći podnijeti od 5. maja do 7. juna 2022. godine do 17 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje.
Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta: http://www.eu4agri.ba.