Prima-commerce Zenica odobreno 900 hiljada KM Trajnog revolving fonda

0
220
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Program utroška sredstava, a putem javnog poziva

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Prima-commerce Zenica, u iznosu od 900.000 KM. Sredstva se dodjeljuju na osnovu Program utroška sredstava, a putem javnog poziva.
Union banka će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja vršiti ugovaranje s korisnikom sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu, u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u ‘Službenim novinama FBiH’, izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.