ProCredit Bank finansirala obnovu BIC-a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

0
1154
Saradnja ProCredit Bank i EFSA: Svečanost primopredaje uređenog Bibliotečko-informacionog centra

ProCredit Bank i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA) danas su u prostorijama fakulteta upriličili svečanu primopredaju uređenog Bibliotečko-informacionog centra.
ProCredit Bank je finansijski podržala radove na uređenje fakultetske biblioteke koja je osnovana 1952. godine te i danas raspolaže sa velikim brojem naslova iz oblasti, ekonomije, finansija, menadžmenta itd. No, za veliki broj studenata, ovo je puno više od klasične biblioteke.
Bibliotečko-informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je specijalna visokoškolska biblioteka otvorenog tipa koja sistematski prikuplja, stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada na fakultetu.
ProCredit Bank prepoznala je važnost ove institucije te je finansiranjem radova na uređenju i obnovi prostorija Biblioteke dala svoj doprinos obrazovanju i informisanju studenata ovog respektabilnog fakulteta. Investicija ukupne vrijednosti oko 10.000 KM pokrila je i nabavku nekoliko savremenih naslova koji će studentima ovog fakulteta omogućiti lakši pristup informacijama i savremenim teorijama iz oblasti koje izučavaju. Saradnja ProCredit Bank i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu nije nimalno slučajna uzimajući u obzir da obje institucije njeguju odgovora pristup znanju te ličnom i profesionalnom usavršavanju.
“Kao Banka koja posluje u skladu sa principom društvene odgovornosti, ProCredit Bank izuzetno cijeni obrazovanje i smatra da je to investicija na koju ovo društvo, dugoročno gledano, ima najznačajniji povrat. Ovaj fakultet iznjedrio je veliki broj naših zaposlenika koji svojim angažmanom i daljnjim stručnim usavršavanjem kroz naše interne kurseve i akademije na najbolji mogući način potvrđuju kvalitet ove institucije”, rekao je Amir Salkanović, izvršni direktor ProCredit Bank.
Rukovodilac Bibliotečko-informacionog centra Narcisa Rastoder izrazila je zahvalnost ProCredit banci koja je kroz saradnju i putem donacije obezbijedila sredstva za adaptaciju i renoviranje prostora BIC-a, što je omogućilo ugodniji boravak i studentima i zaposlenima.
“Uz donaciju, bibliotečki fond je obogaćen nabavkom vrijednih naslova svjetske literature iz oblasti ekonomije. Vjerujemo da će svi radovi na unapređenju Biblioteke utjecati na zadovoljstvo naših krajnih korisnika – studenata”, kazala je Narcisa Rastoder.