ProCredit grupacija: Bruto kreditni portfolio na polugodištu porastao 350 miliona eura

Konsolidovani rezultat poslovanja u prvoj polovini 2018. godine iznosi 26,7 miliona eura i znatno je veći u odnosu isti period 2017. kada je iznosio 20,8 miliona eura

0
1935
ProCredit grupacija u prvom polugodištu 2019. ostvarila odlične rezultate i dodatno ojačala poziciju na tržištu

ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) bilježi dinamičan rast ProCredit banaka, koje su uglavnom aktivne u područjima jugoistočne i istočne Evrope. Pozicionirana kao banka izbora, ‘Hausbank’, za mala i srednja preduzeća (MSP), ProCredit grupacija ostvarila je u prvoj polovini 2018. rast bruto kreditnog portfolija od 8,9% ili 350 miliona eura, čime ukupni portfolio iznosi 4,3 milijarde eura (na kraju 2017. iznosio je 3,9 milijardi eura). Tako je ProCredit grupacija uspjela nastaviti pozitivni razvoj iz prve polovine 2017. godine (4,8% ili 173 miliona eura) i cijele finansijske 2017. godine (8% ili 281 milion eura).
Do kraja finansijske 2017. godine, razvoj kreditnog portfolija ProCredit grupacije bio je pod uticajem procesa transformacije popraćenog strateškim usmjeravanjem ka malim i srednjim preduzećima sa povoljnim izgledima za dalji rast. Snažan rast zabilježen u prvoj polovini 2018. pokazuje da su se sve ProCredit banke efikasno pozicionirale kao banke izbora za dinamična mala i srednja preduzeća.
“Prva polovina 2018. bila je jako dobra za ProCredit grupaciju, kada bilježimo snažan rast portfolija, čak veći nego u cijeloj protekloj finansijskoj godini, što pokazuje da smo bili u mogućnosti nastaviti sa planiranim proširenjem poslova sa MSP klijentima. Upravo je ovako značajan rast razlog zašto smo uspješnim povećanjem kapitala u februaru 2018. ojačali našu kapitalnu osnovicu. Naš uspjeh potiče od kvalitetnih savjeta i rezultata koje ostvaruju naši zaposleni, kao i uspješnog pozicioniranja banke kao banke izbora za MSP”, izjavio je Borislav Kostadinov, član Upravnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovorni upravni subjekt ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA).
Portfolio eko kredita, koje ProCredit banke koriste za podršku ekološki odgovornim projektima, također pokazuje snažan rast: sa danom 30.06.2018. ovi krediti čine 13,9% ukupnog kreditnog portfolija (31.12.2017. ovaj procent iznosio je 12,6%). Sa 30. junom 2018. eko krediti činili su 17,2% ukupnih investicionih kredita.

Povećanja efikasnosti

Konsolidovani rezultat ProCredit grupacije po osnovu poslovanja u prvoj polovini 2018. iznosio je 26,7 miliona eura, što je porast u odnosu na 20,8 miliona eura iz istog perioda prošle godine.
Efekti mjera provedenih u prethodnoj finansijskoj godini u cilju povećanja efikasnosti sada su jasno vidljivi u nižim operativnim troškovima. U poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvareno je smanjenje troškova zaposlenih i administrativnih troškova za 12,3%, odnosno 11,7 miliona eura, koji sada iznose 83,5 miliona eura.
Također, sa uvođenjem koncepta direktnog bankarstva za fizička lica, neto prihod od naknada i provizija povećan je za 11,1%, i iznosi 24 miliona eura. Ciljanim marketinškim kampanjama koje će ProCredit provesti u drugoj polovini 2018. nastojat će dodatno povećati nivo svijesti klijenata o ovom konceptu, saopćeno je iz ProCredita.
Troškovi rezervisanja za rizike i dalje su niski, što je također imalo pozitivan efekat na ovakav konsolidovani rezultat, a usljed konstantnog unaprjeđenja kvaliteta porfolija. U prvih šest mjeseci ove godine, udio nekvalitetnih kredita smanjen je sa 4,8% koliko je iznosio na kraju 2017. godine, na 3,7% na kraju juna 2018. godine. Pokrivenost rizika nekvalitetnih kredita porasla je na preko 90%.
Omjer troškova i prihoda smanjen je u prvih šest mjeseci 2018. na 71,3% u odnosu na 75,1% iz prve polovine 2017. godine. Poboljšanje ovog omjera pokazuje uspješnost implementiranih mjera štednje.
Ukupni, konsolidovani rezultat ProCredit grupacije koji iznosi 26,7 miliona eura, prelazi iznos zabilježen u prvoj polovini 2017. godine (23,6 miliona eura).
“Zadovoljni smo i rezultatom ostvarenim u prvoj polovini ove godine. Smanjenje troškova mreže poslovnica je u znatnoj mjeri doprinijelo ovim pozitivnim rezultatima. Naš koncept direktnog bankarstva za fizička lica daje rezultate: cilj su nam, prvenstveno, klijenti iz rastuće srednje klase, jer dobro razumiju dodatne vrijednosti koje pruža ugodno i jednostavno obavljanje bankarskih poslova putem digitalnih kanala, a to nam je omogućilo da ostvarimo rast neto prihoda od provizija i naknada”, kazao je Kostadinov.
Povrat na kapital (RoE) je na kraju juna 2018. iznosio 7,5%. U odnosu na isti period prošle godine, RoE je porastao za 0,5 procentnih poena (u prvoj polovini 2017. iznosio je 7,0%), unatoč povećanju kapitalne osnovice.
Depoziti klijenata, koji predstavljaju najvažniji izvor sredstava za ProCredit banke, su na kraju juna 2018. iznosili 3,6 milijardi eura, što je jednako kao i na kraju 2017. finansijske godine i nešto iznad iznosa od 3,5 milijardi eura koliko je zabilježeno na kraju 2016. godine. Ovo predstavlja vrlo pozitivno postignuće, a naročito obzirom na značajno smanjenje mreže poslovnica banke i digitalizaciju usluga za fizička lica. Smanjenje obima malih depozita povezano sa zatvaranjem poslovnica u potpunosti je nadomjestio rast depozita biznis klijenata.
Rast stope redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded) sa 13,7% koliko je iznosila na kraju 2017. godine, na 14,6%, naglašava čvrstu kapitalizaciju ProCredit grupacije. Na ovu stopu u znatnoj mjeri uticalo je povećanje kapitala od 10% u februaru 2018. godine.

Prognoze: Rast bruto kreditnog portfolija od 12 do 15%

Kapitalni zahtjevi u skladu sa Postupkom nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) su prvi put dostavljeni ProCredit Holdingu u drugom kvartalu 2018. SREP zahtjev za ProCredit grupaciju za 2018. godinu iznosi 8,1% za stopu redovnog osnovnog kapitala CET1, 10,1% za stopu osnovnog kapitala i 12,9% za stopu ukupnog kapitala, uzimajući u obzir zaštitne slojeve kapitala. Kapitalna osnovica ProCredit grupacije znatno prelazi navedene granice.
ProCredit potvrđuje ukupne prognoze za 2018. predstavljene u objavljenom Godišnjem izvještaju za 2017. ProCredit i dalje očekuje rast bruto kreditnog portfolija od 12 do 15%. U zavisnosti od razvoja neto kamatne marže i rasta kreditnog portfolija, očekuje se da će RoE za finansijsku 2018. godinu iznositi između 7,5% i 8,5%.
Od danas je na web stranici ProCredit Holdinga dostupan polugodišnji izvještaj grupacije na
njemačkom i engleskom jeziku u rubrici Investor Relations na adresi: http://www.procreditholding.com/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here