Prodaja nekretnina EPBiH i IP Krivaje u Srbiji i Hrvatskoj

0
836
Nekretnine će biti ponuđene na prodaju metodom aukcije

Vlada FBiH dala je Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF) tri saglasnosti za prodaju nekretnina iz pasivnog podbilansa u inostranstvu.
U prvom slučaju, riječ je o nekretnini u Inđiji, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP Krivaja d.o.o. – u stečaju Zavidovići, površine 75 m2.
Bit će ponuđena i prodaja nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, površine 205 m2.
Na prodaju bi trebala ići i imovina iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koja se nalazi u Biogradu na Moru, Republika Hrvatska, površine 954 m2 (dvorište 760 m2 i kuća 194 m2).
Sve tri nekretnine bit će ponuđene na prodaju metodom aukcije, tj. najveće ponuđene cijene.
Početne cijene nekretnina, utvrđene vještačenjem vještaka građevinske struke, iznose 33.750 eura (Inđija), 51.500 eura (Novi Sad) i 266.255,24 eura (Biograd na Moru).