Prodaja proizvoda na pijacama u FBiH porasla 36,4%, na 1,3 miliona KM

0
184
Vrijednost prodaje proizvoda na pijacama na mjesečnom nivou porasla 2,6 posto

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH u februaru 2023. godine iznosila je 1.311.852 KM, što je povećanje za 36,4% u odnosu na februar 2022. godine.
U februaru ove godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 40,5%, voće 22,3%, mlijeko i mliječni proizvodi 19,5%, perad i jaja 9%, žita i proizvodi od žita 2,1%, te ostali proizvodi 6,6%, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.