Projekt BEEP: 1,7 miliona KM za obnovu šest škola u ZDK

Projekat BEEP nastavlja sa svojim aktivnostima, šest obrazovnih institucija u ZDK bit će obnovljeno prema svjetskim standardima energijske efikasnosti

0
1037
Posjeta predstavnika projekta BEEP i vlasti ZDK školama u kojima se implementiraju mjere energijske efikasnosti

Nakon što je prošle godine u okviru projekta Svjetske banke BEEP (Bosnia Energy Efficiency Project) u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) obnovljeno pet javnih objekata (četiri škole i jedna bolnica), i ove godine nastavljena je implementacija mjera energijske efikasnosti. Nove investicije planirane su na još šest škola, u iznosu od 1,7 miliona KM.
Ovim projektom, između ostalih obuhvaćeni su i objekti OŠ ’15 april’ u Kaknju i OŠ ‘Vareš Majdan’ u Varešu, gdje su u toku radovi koji podrazumijevaju termoizolaciju fasadnih zidova, zamjenu postojeće stolarije, sanaciju dijela pokrova i druge mjere. Tim povodom, upriličena je posjeta predstavnika projekta, kao i predstavnika vlasti ZDK ovim školama.
”Škole koje su odabrane ovim projektom su bile u veoma lošem stanju. Kroz audit smo ocijenili da su upravo ovo objekti u kojima trebamo realizovati ovaj projekat. Implementirane mjere energijske efikasnosti doprinijet će boljim uslovima boravka, ali i rada u ovim školama”, izjavio je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona.
Prilikom posjete, federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da raste broj obnovljenih objekata.
“U protekle dvije godine veliki broj javnih objekata je obnovljeno, te su već nakon kratkog perioda vidljive značajne uštede koje se ostvaruju. Kada je riječ o ovim objektima, dinamika radova je zadovoljavajuća i mislim da će svi radovi biti završeni na vrijeme“, rekao je Martić.
Implementacijom radova, učenici i zaposlenici škola će imati kvalitetniji i ugodniji boravak, izjavio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Mensur Sinanović.
“Pored toga što će doći do smanjenja energije, ostvarit će se i značajne finansijske uštede koje se mogu investirati putem budžeta i u druge škole”, dodao je Sinanović.
Ovo je druga godina uspješne realizacije BEEP projekta gdje su u 2016. godini implementirane mjere energijske efikasnosti na ukupno 18 javnih objekata. U ovoj godini planirane su investicije za ukupno 19 javnih objekata, većinom obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Trenutno se vode pregovori za implementaciju projekata u 2018. godini.