PUFBiH: Polugodišnji promet fiskalnim uređajima premašio 4 milijarde KM

0
385
Promet putem fiskalnih uređaja u februaru veći je za 153,4 miliona KM nego fodinu ranije

Prema podacima Porezne uprave FBiH na dan 30.06.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 87.344 fiskalnih uređaja, putem kojih je u junu 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.031.363.051,62 KM.
U odnosu na kraj juna 2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.329, a evidentirani promet u mjesecu junu 2021.godine je veći u odnosu na juni 2020. godine za 360.828.624,53 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.727 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.06.2021. je Općina Dobretići na čijem području su instalirana samo četiri fiskalna uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 340.022.406,31 KM.
Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 62.538,75 KM.
Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec juni možete preuzeti na linku ovdje.