PUFBiH: Prodato 580 komada oduzetog zlatnog nakita za 73,6 hiljade KM

0
142
U postupku direktne prodaje oduzetog nakita prodato oko 1.370 grama zlata

Iz Porezne uprave Federacije BiH saopćeno je da je Kantonalni porezni ured Sarajevo 24. maja ove godine, u postupku direktne prodaje oduzetog nakita od plemenitih metala, prodao 1.369,87 grama zlata, odnosno 580 komada nakita u ukupnoj vrijednosti od 73.578,35 KM.
Prodati nakit će biti predat kupcima kada se Odboru za prodaju Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo dostave dokazi o uplati postignute cijene na propisani račun Budžeta Federacije BiH.
Prethodne dvije prodaje nakita putem javne aukcije bile su neuspješne, te je organizirana direktna prodaja po grupama/podgrupama i ukupno za sve grupe, bez postavljanja i objave najnižih cijena i bez polaganja depozita.
Komisija za prodaju je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, prethodno utvrdila najniže cijene grupa/podgrupa i ukupno za sve grupe nakita, koje su predstavljale mjeru u postupku vrednovanja podnesenih ponuda, pa je s prodaja vršena po principu najbolje ponude s najvišom cijenom za svaku pojedinačnu grupu/podgrupu nakita.
Također, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH, u predmetnoj prodaji mogla su učestvovati samo fizička lica, registrirani zlatari.
Preostala količina neprodanog nakita iznosi 4.016,78 grama zlata i 2.777,96 grama srebra. S obzirom na to da se cijena nakita od plemenitih metala mijenja svakodnevno, ponude koje nisu bile približne cijenama koje je postavila komisija odbijene su kao neprihvatljive.
Iz Porezne uprave FBiH istakli su da će komisija za prodaju, usklađivati vrijednost ostatka oduzetog nakita od zlata i srebra, s berzovnom cijenom i kursom američkog dolara, sve s ciljem utvrđivanja najboljih najnižih cijena ispod kojih nakit neće biti prodat. U narednom periodu komisija za prodaju će donijeti odluku o ponovnoj prodaji preostalog nakita od plemenitih metala, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.