Raiffeisen Bank International postala potpisnik globalnih Principa odgovornog bankarstva

0
418
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Raiffeisen Bank International (RBI) je zvanični potpisnik UN-ovih Principa odgovornog bankarstva – jedinstvenog okvira za održivu bankarsku industriju koji se razvija putem inovativnog partnerstva banaka širom svijeta i Finansijske inicijative Programa za okoliš Ujedinjenih nacija.
Principi odgovornog bankarstva definišu ulogu i odgovornost bankarske industrije, kao i usklađenost bankarskog sektora sa UN-ovim Ciljevima održivog razvoja i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama potpisanim 2015. godine.
Važno je dodati da ovi principi omogućavaju banci da inkorporira održivost u sve oblasti svog poslovanja, te da identifikuje gdje ima potencijala da ostvari najveći uticaj svojim doprinosom održivom svijetu. Ovi principi također omogućavaju banci nove poslovne prilike sa pojavljivanjem ekonomije održivog razvoja.

Principi odgovornog bankarstva definišu ulogu i odgovornost bankarske industrije

Za RBI grupaciju je održivost uvijek bila osnovni princip i mjera poslovnog uspjeha. Održivost se smatra odgovornom poslovnom aktivnošću radi dugoročnog, ekonomski pozitivnog rezultata, uzimajući u obzir ključne društvene i ekonomske aspekte. Značaj ove teme se, između ostalog, odražava u činjenici da je RBI najveći izdavatelj zelenih obveznica među austrijskim bankama. Primarni cilj nam je, kao odgovornim bankarima, dugoročna dodatna vrijednost, paralelno sa unapređivanjem uticaja poslovanja na održivost. Kako bi se ovo postiglo, usvojen je holistički pristup.
“Veoma smo ponosni što smo prva austrijska grupacija koja se pridružila Prinicipima odgovornog poslovanja UNEP FI-a. Kao dugogodišnji član UNEP finansijske inicijative, potpisivanje ovih principa smatramo još jednim ključnim događajem u našem održivom razvoju. Stoga ćemo dodatno intenzivirati napore kako bismo ojačali naše strateško opredjeljenje odgovornog bankara. Cilj nam je da ponudimo održive finansijske proizvode i usluge kako bismo podržali naše klijente u njihovoj transformaciji u smjeru održive budućnosti i stoga dali pozitivan doprinos društvu. Odgovorno bankarstvo smatramo važnim elementom za naš budući poslovni rast. To se podudara i sa našom Vizijom za 2025. godinu da postanemo grupacija za finansijske usluge sa najviše preporuka na tržištima SIE na kojima poslujemo”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.