RBFBiH: Dopunski poziv bankama za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda

0
944
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministarstva finansija od 3.11.2020.godine, Razvojna banka Federacije BiH objavila je Dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.
Razlog raspisivanja Dopunskog javnog poziva je zainteresiranost banaka koje su iz određenih razloga propustile dostaviti traženu dokumentaciju i/ili su propustile blagovremeno podnijeti prijavu do 10.8.2020.godine na Javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda koje je 27. jula ove godine objavila Razvojna banka FBiH.
Osim toga, razlozi za Dopunski javni poziv vezani su i za to da Garantni potencijal Garancijskog fonda iznosi 400 miliona KM, (na osnovu provedenog Javnog poziva u julu iskorišteno je 300 miliona KM), kao i opći interes Vlade FBiH da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.
Prijava komercijalne banke na poziv za iskazivanje interesa može se Razvojnoj banci FBiH dostaviti najkasnije do 30. novembra 2020. godine.
O rezultatima izbora po ovom pozivu Razvojna banka Federacije BiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 7. decembra 2020. godine, a bit će objavljen i na internet stranici (www.rbfbih.ba).