Realni rast BDP-a Federacije BiH u drugom kvartalu 5,3%

0
389
BDP Federacije BiH porastao 5,3 posto u drugom kvartalu 2022, na godišnjem nivou

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2022. godine. Realni rast BDP-a u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosi 5,3 posto.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u drugom tromjesečju 2022. godine zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije (13,9%); Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (11,1%); Stručne, naučne i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (7,2%) i Prerađivačka industrija (5,5%).
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribolova (-0,9%).