Rješavanje pitanja uvezivanja staža za radnike u pet od sedam rudnika u FBiH

0
223
Ministar Lakić s predstavnicima Sindikata rudnika: Zajednički doći do najbolji rješenja

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je danas u Sarajevu sa čelnicima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinanom Husićem, Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijadom Lačićem, te sindikalnih organizacija rudnika. Razgovarano je o stanju u rudnicima koji posluju u okviru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao i RMU Banovići i RMU Đurđevik.
Posebna pažnja posvećena je rješavanju pitanja uvezivanja radnog staža u ovoj godini za radnike u pet od sedam rudnika iz sastava koncerna, a koji zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu steći pravo na odlazak u penziju. Radi se o rudnicima Kreka Tuzla, Kakanj, Breza, Zenica i ‘Abid Lolić’ Travnik – Bila.
Ministar Lakić iskazao je posvećenost da se ovo pitanje u narednom periodu rješava zajednički, u saradnji svih ključnih faktora odgovornih za problematiku penzionisanja ovih radnika. Uz resorno federalno ministarstvo, kako je istakao, to su i Elektroprivreda BiH, uprave, sindikati rudnika, te Porezna uprava Federacije BiH.
Između ostaloga, ministar je podržao i da se što prije počne sa pregovorima o Kolektivnom ugovoru za oblast rudarstva u FBiH, koji će, također, na pravičan i realan način riješiti prava i obaveze poslodavaca i radnika, te biti donesen do kraja ove godine, odnosno Dana rudara 21. decembra. Inicirao je da pregovaranje svih strana o ovom Kolektivnom ugovoru započne u što skorijem roku.
Sagovornici su se saglasili da je današnji sastanak bio sadržajan i konstruktivan te iskazali opredijeljenost da se, svjesni težine svih izazova koji stoje pred sektorom rudarstva u FBiH, u narednom perioduključna pitanja zajednički rješavaju, uz dogovor svih zainteresiranih strana.