Robna razmjena BiH sa svijetom u 2020. smanjena za 3,6 milijardi KM

Ukupan obim spoljnotrgovinske robne razmjene BiH u prošloj godini iznosio je 28,04 milijarde KM: uvoz iznosio 17,2 milijarde KM, a izvoz 10,8 milijardi KM

0
1743
Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je u 2020. godini ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske robne razmjene u vrijednosti od blizu 28 milijardi i 40,38 miliona KM. Od toga vrijednost izvoza iznosi 10 milijardi i 825,65 miliona KM, a uvoza 17 milijardi i 214,73 miliona KM.
U odnosu na prethodnu godinu, zbog uticaja pandemije Covid-19, obim razmjene je smanjen za 12%, odnosno za 3,6 milijardi KM.
Zbog pada izvoza od 1,04 mld KM i uvoza od 2,66 mld KM BiH je zabilježila smanjenje spoljnotrgovinskog deficita za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 6,4 milijardi KM, rečeno je danas na pres-konferenciji u Vanskotrgovinskoj komori BiH, na kojoj je prezentirana prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa svijetom.

Pregled spoljnotrgovinske razmjene (u 000 KM)

Ukupan pad Izvoza je rezultat smanjene vrijednosti izvoza u sve zemlje glavne partnere a i ostale zemlje sa kojima BiH obavlja spoljnu trgovinu, osim Turske i Švicarske: Njemačka -3% ( 51 mil KM), Hrvatska -1,6% (23 mil KM), Srbija -12,3% ( 171 mil KM), Italija -21,7% (285 mil KM) i
Austrija -7,7% (84 mil KM).
Uvoz je smanjen iz svih spoljnotrgovinskih partnera, prvenstveno iz pet zemalja sa kojima BiH najviše trguje: Hrvatska -17,3% ( 608 mil KM), Srbija -9,9% (274 mil KM), Njemačka -9,6% ( 170 mil KM), Slovenija -12,8% (228 mil KM) i Italija -15,3% ( 258 mil KM).
BiH suficit ostvaruje sa Austrijom i Njemačkom, sa Italijom i Slovenijom imamo preko 50% pokrivenosti uvoza izvozom, dok su ostale zemlje rangirane ispod 50%:

Bosna i Hercegovina suficit ostvaruje samo sa Austrijom i Njemačkom

EU je BiH najznačajniji partner

BiH u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa Evropskom unijom učestvuje sa72,8% izvoza i 69,0% uvoza. Na tržište EU izvezeno je robe u vrijednosti od 7 milijardi i 774,91 milion KM( -14,3% u odnosu na 2019), dok je uvoz iznosio 11 milijardi i 582,89 miliona KM (-9,11% u odnosu na 2019).
Najznačajniji partner BiH po obimu spoljnotrgovinske razmjene iz EU je Hrvatska. Obim trgovinske razmjene sa RH u 2020. godini iznosio je 4,33 mld KM, od čega je izvoz iznosio 1,42 mld KM a uvoz 2,90 mld KM.
Po sektorima, najveći pad je ostvaren u izvozu ruda i metala, dok je kod uvoza najznačajni pad zabilježen kod mineralnih goriva, pri čemu treba imati na umu da su cijene nafte i naftnih derivata tokom 2020. godine imale rekordno niske nivoe. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 41%.

CEFTA tržište

Nakon EU, u spoljnotrgovinskoj razmjeni BiH sa CEFTA-om učestvuje sa 16,8% izvoza i 16,4% uvoza. Na tržište CEFTA-e u 2020. godini je iz BiH izvezena roba u vrijednosti od 1,81 mld KM i izvoz je u odnosu na prethodnu godinu manji za 11,8%.
Sa područja CEFTE uvezeno je robe u vrijednosti od 2,77 mld KM, što je za 9,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e iznosi 65,05%. BiH ostvaruje suficit sa svim zemljama CEFTA-e osim sa Srbijom, gdje je pokrivenost uvoza izvozom pala na 48,7%.
U 2020. godini izvoz i uvoz su smanjeni sa svim zemljama CEFTA-e, osim Kosova koji ima nisku osnovicu 2019. da bi bila mjerodavna za poređenje.
Najznačajniji spoljnotrgovinski partner iz CEFTA regiona po obimu razmjene je Srbija. Na tržište Srbije izvezli smo robe u vrijednosti od oko 1,22 mld KM, što je za 12,34% manje u odnosu na prošlu godinu. Iz Srbije smo u BiH uvezli robe u vrijednosti oko 2,51 mld KM i time smanjili uvoz za 9,87% u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji pad uvoza i izvoza je ostvaren u trgovini mineralnih goriva.

EFTA i ostala tržišta

Na učešće EFTE i ostalih zemalja spada 16,6% uvoza i 11,4% izvoza BiH. Najznačajniji partner EFTE je Švicarska sa kojom se gotovo i obavlja sva spoljnotrgovinska razmjena sa BiH. U 2020. godini izvoz iz Švicarske je povećan za 10,79% i iznosio je 266 mil KM a uvoz je smanjen za 53% i iznosio je 210 miliona KM.
U tzv ‘ostalim tržištima’ ili ‘trećim zemljama’ najznačajniji spoljnotrgovinski partner po obimu razmjene je Turska, Kina itd.
U 2020. godini obim razmjene BiH sa Turskom iznosio je oko 1,09 mld KM. Izvoz u Tursku u iznosio je preko 316 miliona KM i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 6,73% a razlog povećanja izvoza je zbog niske osnovice poređenja (u 2019. nesprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini). Uvoz iz Turske smanjen je za 6% i iznosio je oko 782 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom jesmanjena i iznosi tek 40,4%.
U ostalim tržištima poslije Turske, najveći obim razmjene BiH ostvaruje sa Kinom. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi tek 6%. Smanjenje izvoza i uvoza ostvareno je i u trgovini sa SAD-om i Kinom, dok je u Rusiju izvoz povećan.

Vuković: Bh. izvoz se polako oporavlja

Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković je na pres-konferenciji kazao da je bosanskohercegovački izvoz pao oko devet posto s početkom pandemije koronavirusa, ali se od kraja godine lagano počeo oporavljati.
Vuković je povodom mjera kriznih štabova u BiH kazao da je Komora od početka apelovala da ih ne treba donositi generalno već prilagođavati proizvodnim granama zasebno, budući da svaka ima specifičnosti i da je pod određenim uvjetima, proizvodnja mogla biti bolja u određenom obimu.