Robna razmjena BiH u prvom polugodištu porasla 13 posto, na 13,82 milijarde KM

0
1044
Pokrivenost uvoza izvozom u prvih deset mjeseci 2023. iznosila 74,7%

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene BiH za period januar – juni 2017. godine, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Robna razmjena u prvom polugodištu 2017. iznosila je 13,82 milijarde KM, što je za 1,59 milijardi ili 12,98 posto više u odnosu na isti period 2016. godine. Ukupan izvoz iznosio je 5,21 milijardi KM i bilježi rast za 15,43 posto. U istom periodu uvezeno je robe u vrijednosti od 8,61 milijardi KM, ili za 11,55 posto više u odnosu na isti period 2016. godine.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 60,48 posto. Zabilježen je trgovinski deficit od 3,40 milijardi KM, što je za 6,10 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine, tako da u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65,21 posto, zatim zemlje potpisnice sporazuma CEFTA 2006 s 13,61 posto, dok ostale zemlje učestvuju s 27,18 posto.
lzvoz u EU čini 72,39 posto ukupnog bh. izvoza, a uvoz iz zemalja EU 60,87 posto ukupnog bh. uvoza.
Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo s: Austrijom od 145,18 posto, Slovenijom 104,44 posto, Nizozemskom 103,04 posto, Njemačkom 76,88 posto te Hrvatskom 72,55 posto.

Industrijska proizvodnja porasla 2,1 posto

Vijeće ministara upoznato je i s informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – juni 2017. godine, u kojoj se navodi da je nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
U prvoj polovini ove godine ostvareno je povećanje industrijske proizvodnje od 2,1 posto, što je praćeno većim brojem zaposlenih u ovom sektoru. Najznačajniji doprinos povećanju industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti rudarstva i prerađivačke industrije. Najveći doprinos ostvaren je u okviru izvoza električne energije, aluminijuma, sekundarnih sirovina, električne opreme, mlinskih i hemijskih proizvoda te koksa.
Broj zaposlenih osoba je uvećan i u maju je bio 756,4 hiljade, a najveći porast ostvaren je sektoru uslužnih djelatnosti, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo.
Prosječna neto plaća u BiH u maju je iznosila 860 KM i veća je za 2,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Za promociju domaće proizvodnje 385.000 KM

Vijeće ministara donijelo je Odluku o izboru sajamskih i drugih manifestacija u zemlji i iznosu dodijeljenih grant sredstava u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2017. godini. Odlukom je 385.000 KM iz Budžeta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa raspoređeno za podršku organizatorima 21 sajamske i druge manifestacije u zemlji u 2017. godini.