RS: Anketiranje domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka – šesti talas

0
306
Republički zavod za statistiku RS

Republički zavod za statistiku Republike Srpske će od 30. marta 2021. sprovoditi šesti talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka.
Anketiranje će obavljati ovlašteni anketari koji imaju akreditacije Zavoda za statistiku RS, a pridržavat će se propisanih epidemioloških mjera. Upitnik sadrži 13 pitanja, kao što su pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama.
Izrada glavnog okvira uzorka je od velikog značaja za statističke institucije, jer služi kao osnova za anketna istraživanja, kao što su Anketa o radnoj snazi, Anketa o potrošnji domaćinstava, Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima, domaćinstvima i pojedinačno.
Pomenuta aktivnost traje tri godine, a statističke institucije u BiH sprovode je u 12 talasa, odnosno tromjesečja. Umjesto upitnika na papiru, ovlašteni anketari koriste laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje vrše unos podataka i dostavljaju ih statističkim institucijama na dnevnoj bazi. Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.