RS: BDP u trećem kvartalu 2021. porastao 6,1%

0
288
Najveći realni rast BDP-a zabilježen je u području Informacije i komunikacije, za 7,9%

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Republike Srpske u trećem tromjesečju 2021. godine, u odnosu na treće tromjesečje 2020. godine, iznosio je 6,1%.
Prema područjima klasifikacije djelatnosti grupisanim na nivo A10, u trećem kvartalu 2021. godine značajan realni rast bruto dodate vrijednosti zabilježen je u područjima: Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 12%; Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 9%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 9,9%, podaci su Zavoda za statistiku RS.