RS će za podršku mjerama energetske efikasnosti dobiti 45,1 milion KM

0
95
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiva)

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o Sporazumu o finansiranju Godišnjeg akcionog plana u okviru Paketa za energetsku podršku za Zapadni Balkan, te dala saglasnost na proceduru usvajanja sporazuma proisteklog iz Ugovora o izgradnji otpornosti u okviru IPA III na osnovu kojeg će za podršku mjerama energetske efikasnosti Republika Srpska dobiti 45,1 milion KM ili 33% od ukupno 70 miliona eura namijenjenih za BiH.
Po usvajanju ovog sporazuma, RS bi dobila 32,2 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima. Istovremeno bi za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade RS bilo alocirano 12,9 miliona KM.
Vlada RS usvojila je i Informaciju o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. godina, te ga uputila u dalju proceduru usvajanja. Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi 9,7 miliona eura, od čega je doprinos Evropske unije 8,4 miliona eura, a vrijednost kofinansiranja 1,3 miliona eura.
Donesena je i odluka kojom se u prioritetne projekte iz Programa javnih investicija RS koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava za javne investicije u 2023. godini odobravaju projekti vrijedni 42.854.223 KM.
U proiritetne projekte su uvršteni druga faza finansiranja izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, koji će biti podržan sa dva miliona KM. Za rekonstrukciju objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao dodatna sredstva, biće izdvojeno četiri miliona KM, dok će za nabavku namještaja za Paviljon broj 3 u JU Studentski centar ‘Nikola Tesla’ Banja Luka, biti izdvojeno 450.000 KM iz sredstava javnih investicija.
Takođe, iz javnih investicija biće izdvojeno 6 miliona KM za dodatno finansiranje projekta adaptacije i izgradnju novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU SPFMR ‘Mlječanica’.
Vlada RS donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije borbe protiv korupcije u ovom bh. entitetu za period 2023-2029. godina. Rok za izradu Strategije je osam mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.