RS: Cijene u novembru porasle 0,5%, godišnja inflacija 14,7%

0
300
Najveći godišnji rast cijena u novembru zabilježen je kod prevoza (24,5%) i hrane (24,4%)

Potrošačke cijene u Republici Srpskoj su u novembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec porasle za 0,5%, dok su u odnosu na novembar prošle godine cijene u prosjeku više za 14,7%.
Prema namjeni potrošnje, u novembru u odnosu na oktobar 2022. godine, cijene Stanovanje više su za 0,9%, Namještaj i pokućstvo i Prevoz skuplji su za po 0,8%, cijena Hrane i bezalkoholnih pića više su za 0,5%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 0,3%, indeks odjeljka Restorani i hoteli viši je za 0,2%, dok je indeks odjeljka Zdravstvo viši za 0,1%. Indeksi odjeljaka Komunikacije, Rekreacija i kultura i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 0,7%, dok je indeks odjeljka Akloholna pića i duvan niži za 0,2%.
Na godišnjem nivou, od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u 11, a niže samo u jednom odjeljku.
Najveći godišnji rast cijena u novembru 2022. zabilježen je u odjeljku Prevoz 24,5%, potom u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 24,4%, zatim u odjeljku Restorani i hoteli 12%…
Niže cijene zabilježene su samo u odjeljku Odjeća i obuća od 6,8%, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.