RS: I pored nižih cijena, broj prodatih novih stanova manji za 44,3%

0
320
Prosječna cijena po m² u trećem kvartalu 2023. na godišnjem nivou je veća za 4 posto

Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2020. godine veći je u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2019. godini za 8,6%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine manji je za 44,3%.
Korisna površina prodatih novih stanova u četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2019. godini veća je za 6,7%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine manja je za 45,4%.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2019. godini viša je za 0,8%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine niža je za 5,7%.
Prosječna cijena novih stanova u RS u posljednjem kvartalu 2020. godine iznosila je 1.645 KM KM po kvadratnom metru, a prema podacima Zavoda za statistiku RS prodato je 616 stanova površine 32.099 kvadrata.
Što se tiče proizvođačkih cijena u stanogradnji u RS-u one su u četvrtom tromjesečju 2020. u poređenju sa trećim tromjesečjem 2020. godine ostale nepromijenjene.
Prema vrsti građevinskih radova, cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova, vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova, kao i cijene mašinsko-instalacionih radova ostale su nepromijenjene, dok su cijene elektroinstalacionih radova porasle za 0,1%.