RS: Industrijska proizvodnja u aprilu manja 1,9%, godišnji pad 7,5%

0
149
Na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 2,3% a na stranom tržištu za 4,7%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u aprilu u poređenju sa martom 2023. godine manja je za 1,9%, dok je u poređenju sa aprilom 2022. godine manja za 7,5%.
U aprilu u odnosu na mart 2023. godine proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 16%, intermedijarnih proizvoda za 1,6%, energije za 0,8%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 4,6% i kapitalnih proizvoda za 23,5%.
U aprilu 2023. u odnosu na april 2022. godine proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 5,7%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,7%, dok je proizvodnja energije manja za 4,1%, intermedijarnih proizvoda za 11,3% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 13,1%.
Prema područjima KD BiH 2010, industrijska proizvodnja u aprilu 2023. u poređenju sa martom tekuće godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 11,3%, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 1,6% i u području Prerađivačka industrija pad od 4,4%.
Industrijska proizvodnja u aprilu 2023.u poređenju sa istim mjesecom 2022. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 1,5%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 4,7%, i u području Prerađivačka industrija pad od 8,2%, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji manji 1,3%

Broj zaposlenih u industriji RS u aprilu u odnosu na mart 2023. godine manji je za 0,1%, u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2022. godini manji je za 1,3% i u odnosu na april prošle godine manji je za 1,3%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-april 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, manji je za 0,9%.