RS: Industrijska proizvodnja u oktobru porasla 1,6%

0
345
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u oktobru u poređenju sa septembrom 2020. godine veća je za 1,6%, dok je u odnosu na oktobar 2019. veća za 0,1%.
U oktobru u odnosu na septembar 2020. godine, desezonirana proizvodnja energije veća je za 11,4%, kapitalnih proizvoda za 11,3%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,6% i intermedijarnih proizvoda za 0,5%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,2%.
U oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar 2019. godine proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 60%, energije za 13,1%, kapitalnih proizvoda za 5,6%, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 5,8% i proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru u poređenju sa septembrom 2020. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 15,1%, u području Vađenje ruda i kamena rast od 2,6% i u području Prerađivačka industrija rast od 0,6%.
Industrijska proizvodnja u oktobru 2020. u poređenju sa oktobrom 2019. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 15,2%, u području Vađenje ruda i kamena rast od 4,4%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 4,3%.