RS: Inflacija u maju 0,1%, a godišnja 0,6%

0
608
U oktobru više cijene registrovane su u gotovo svim odjeljcima

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u maju 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec viši je za 0,1%. U odnosu na maj 2018. godine, ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku je viši za 0,6%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u osam, niže cijene u tri odjeljka, dok su cijene u jednom odjeljku (obrazovanje) ostale nepromijenjene, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Najveći rast cijena u maju 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježen je u odjeljku Stanovanje od 4,0%, zatim u odjeljku Alkoholna pića i duvan od 2,9% (usljed povećanih akciza od 1l januara ove godine). U odjeljku Zdravstvo povećanje na godišnjem nivou je 1,5% zbog viših cijena u grupi Faramceutski proizvodi od 2,4%, dok su više cijene u odjeljku Rekreacija i kultura zabilježene u grupama Paket aranžmani od 4,1%. Više cijene na godišnjem nivou u maju zabilježene su i u odjeljcima Restorani i hoteli od 0,7% i Namještaj i pokućstvo od 0,1%.
Najveći pad cijena u maju 2019. na godišnjem nivou zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća od 11,9%, zatim u odjeljku Ostala dobra i usluge od 1,1%. Niže cijene od 0,2% zabilježene su i u odjeljku Komunikacije.
U maju u odnosu na april 2019. godine, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 0,4%, indeks Stanovanja i Ostala dobra i usluge viši su za po 0,3%, dok su indeksi odjeljaka Hrana i bezalkoholna pića i Prevoz viši za po 0,2%. Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Zdravstvo, Komunikacije, Obrazovanje i Restorani i hoteli ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 1,3%, dok je indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo niži za 0,2%.