RS se prodajom obveznica zadužuje za još 30 miliona KM

0
705
Aukcija obveznica FBiH na Sarajevskoj berzi održat će se 31.10.2023. godine

Vlada Republike Srpske odnosno resorno Ministarstvo finansija objavilo je danas javni poziv za upis i uplatu 32. emisije obveznica RS. Aukcija je zakazana za 03.04.2019. godine.
Riječ je o emisiji dugoročnih obveznica javnom ponudom. Planirani iznos emisije je u vrijednosti 30 miliona KM. Broj hartija od vrijednosti je 30.000, a njihova pojedinačna nominalna vrijednost je 1.000 KM. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4% na godišnjem nivou.
Kako je navedeno u javnom pozivu, isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od deset godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti). Kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).
Unos kupovnih naloga je moguć od 3. aprila 2019. u periodu od 8,30 do 11,30 sati uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi (‘random time’). Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na Banjalučkoj berzi.
Predviđen je i period nakon aukcije u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 03.04.2019. godine.
Rok dospijeća je deset godina, odnosno do 05.04.2029. godine.
Predviđena je i mogućnost da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske vršiti prijevremeni otkup obveznica, navodi se na web stranici Banjalučke berze (BLSE).