RS u oktobru posjetilo 18.511 turista, 50% manje nego lani

0
899
Najviše gostiju u RS-u bilo je iz susjednih zemalja, Srbije i Hrvatske

U oktobru 2020. godine u bh. entitetu Republika Srpska ostvareno je 18.511 dolazaka turista (domaći gosti 14.486, a strani turisti 4.025), što je u odnosu na septembar ove godine manje za 15,8%. Turisti su u oktobru ostvarili 51.734 noćenja, što je u odnosu na septembar ove godine manje za 13,5%.
Broj dolazaka turista u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 50%, a broj noćenja smanjen je za 42,3%.
U oktobru tekuće godine najviše gostiju bilo je iz Srbije (2.388), Hrvatske (615) i Crne Gore (174).
U oktobru 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.493 stalnih ležaja.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u prvih deset mjeseci 2020. godine u ovom bh. entitetu registrovano je 164.985 dolazaka turista (104.281 domaćih i 60.704 stranih), što je manje za 51,7% u odnosu na isti period lani. Turisti su u periodu januar-oktobar 2020. ostvarili i 474.071 noćenja, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 42,9%.