RS u prva tri mjeseca posjetilo 80 hiljada turista, godišnji rast 42,2%

Samo u martu ove godine RS je posjetilo oko 29 hiljada turista, što je u odnosu na isti mjesec lani više za 74,2 posto

0
814
Najviše stranih turista u RS bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Turske

Republiku Srpsku, bosanskohercegovački entitet, u martu ove godine posjetilo je 28.720 turista (stranih 13.567 i domaćih 15.153), što je u odnosu na mjesec ranije više za 5,2%. U martu je ostvareno i 73.765 noćenja turista (strani 36.436 i domaći 37.329), što je u odnosu na februar ove godine manje za 1,4%.
Broj dolazaka turista u martu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 74,2%, a broj noćenja veći je za 55,6%.
U martu 2022. godine RS je raspolagala sa 11.521 stalnih ležaja.
Prema podacima entitetskog Zavoda za statistiku, Republiku Srpsku je u prva tri mjeseca ove godine posjetilo ukupno 79.929 turista (stranih 40.660 i domaćih 39.269), što je 42,2 posto više nego u istom periodu prošle godine. U prvom kvartalu ove godine turisti su u RS-u ostvarili i 218.886 noćenja, što je za 36,5 posto više nego u istom periodu prošle godine. Napomenimo i da je broj noćenja domaćih gostiju (96.145) smanjen za 0,7 posto, dok je broj noćenja stranih turista (122.741) povećan za 93,1 posto.
Najviše turista u prvom kvartalu ove godine bilo je iz Srbije (18.639), Hrvatske (8.227), Slovenije (4.167) i Crne Gore (1.820).